Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı ilanı 3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Başvuru yapacak olan adaylar, ”Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır?” sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı. Başvurular, 13-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 13/03/2023 – 17/03/2023 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve gerekli belgelerle 

birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI SIRASINDA GEREKEN BELGELER NELER?

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronikortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecekler:

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

İlan edilen zabıta memur kadrolarına atanmak için

başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci

maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Özel Şartlar:

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir